De lokale omroep voor regio Hoogeveen
106.8fm in de ether en 104.1fm op de kabel

Arjen: een hoorspel in 18 delen naar de gelijknamige roman van Cor Bruin.

Arjen

Het verhaal van een strandjutter (Arjen) op Terschelling die een keuze moet maken tussen zijn vrije leven en zijn liefde voor een meisje (Japke).

Hoorspelbewerking en regie: Friso Koks (Pseudoniem van Jan de Vries).

Korte inhoud

Arjen vindt aan het strand de restanten van een wrak, vermoedelijk een Duitse topzeilschoener die zo’ n 50 jaar geleden in de branding is vergaan geen mens van de bemanning bracht het er levend af. Nu geeft de zee hem weer prijs. In het wrak treft hij een mes aan met de initialen D.M. vermoedelijk de afkorting van Doekes mes. Op een gegeven moment is er opnieuw een schip in nood, een ieder probeert zo snel mogelijk het strand te bereiken, om mee te doen met het reddingswerk om op deze wijze bergingsloon te ontvangen. Uiteindelijk wordt een groep Duitsers van het schip gehaald, maar bergingsloon zat er deze keer niet in.
Arjen probeert contact met zijn geliefde Japke te krijgen maar hij wordt weggestuurd door haar vader Hille. Als Arjen een rondje over het eiland rijdt, ziet hij Jiltje, Eegje en Japke. Als hij bij hun is, wordt Jiltje ziek en gaat naar huis met Eegje. Dan brengen Japke en hij de schapen weg. Als ze daarmee bezig zijn komen ze Sieben tegen waar hij ruzie mee krijgt en er mee vecht. De achtergrond van dit gevecht is dat ook Sieben verkering met Japke wil.
Later wordt er een dorpsfeest georganiseerd waar Arjan en zijn broer Laas en Japke en Sieben aanwezig is. Op dit feest ontstaat er opnieuw een ruzie omdat Sieben met Japke wil dansen, maar Arjen al met Japke aan het dansen is. Als Japke en Arjen naar huis gaan wil Arjen mee naar binnen voor een nachtzoen, maar Hille de vader van Japke, houdt hem dan tegen. Dat accepteert Arjen niet en gaat met Hille vechten.
De overheid verpacht een groot gedeelte van het eiland aan de boeren. Hille weet te bereiken dat enkele percelen weiland welk al jaren zijn verpacht aan Arjen in het vervolg worden verpacht aan Hille. Omgekeerd weet Arjen weer land in gebruik te krijgen dat daarvóór in gebruik was bij Hille. Het gevolg is dat Japke niet meer bij Arjen mag komen. Tijdens deze vergadering wordt zoveel gedronken dat Arjen dronken wordt en de vriendin van z’ n broer Laas zoent en dus ook weer ruzie krijgt met zijn broer. Vanwege al die narigheid zoekt Arjen de eenzaamheid op en wandelt naar een reddingshuis op palen, ver van de bewoonde wereld. Inmiddels stijgt het water onder het reddingshuis en kan Arjen niet meer terug. Tot over maat van ramp dreigt het reddingshuisje in te storten, Arjen is in levensgevaar. Tenslotte wordt hij gered door het reddingsbootje.

In het dorp breekt een besmettelijke ziekte uit. Aan deze ziekte overlijden onder meer de moeder van Japke en twee kleine kinderen van Hille. Op haar sterfbed spreekt Jauk de wens uit dat haar dochter Japke met Arjen trouwt. Ook Japke wordt door de besmettelijke ziekte getroffen. Hille, thans weduwnaar, wordt tijdens de ziekte van Japke bijgestaan door Arjens familie.

Onder deze omstandigheden verandert Hille ook van gedachten en stemt er mee in dat Arjen en Japke verkering krijgen en tenslotte ook trouwen. Ook Laas trouwt en wel met Jiltje, de vriendin van Japke. Arjen en Japke gaan na hun trouwdag wonen in het ouderlijk huis van Arjen, het kooihuis.

Het hoorspel is te beluisteren op zondagavond tussen 20.00 – 21.00 uur. Het hoorspel wordt herhaald op woensdagmiddag tussen 15.00 – 16.00 uur.

Ook terug te luisteren via de website www.radiohoogeveen.nl/programma’s/hoorspel

31 december 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *